Waarom Mediation

Mediation heeft veel voordelen: Bij mediation spreken we niet van tegenstanders, maar van medestanders. Het tegenovergestelde van mediation is conflictbemiddeling in de rechtzaal, met een advocaat voor elke betrokkene en een rechter die de oplossing (uitspraak) dicteert. Mediation heeft veel voordelen:

  • Het biedt sneller een oplossing; bij Mediationpraktijk Peize kunt u snel terecht, u hoeft niet te wachten tot uw 'zaak' voorkomt in de rechtbank. En omdat er minder mensen bij betrokken zijn, is het makkelijker om de agenda's op elkaar af te stemmen.
  • Het is goedkoper; er is slechts één mediator nodig voor alle betrokkenen in plaats van één advocaat voor elke betrokkene.
  • Het is informeler, maar wel rechtsgeldig; de gesprekken vinden plaats op een locatie die iedereen als prettig ervaart; in Mediationpraktijk Peize, bij u thuis, in een gehuurd zaaltje of op een vergaderlocatie. Ook de setting is informeler, er is slechts één vreemde eend in de bijt: de mediator. De rest van de mensen kent elkaar goed.
  • De begeleiding is deskundig; een gecertificeerd mediator zoals Mediationpraktijk Peize is geschoold voor en ervaren in het begeleiden van bemiddelingsgesprekken. Bovendien heeft de mediator de nodige juridische kennis.
  • Iedereen heeft hetzelfde doel; een voorwaarde voor mediation is dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen hebben: een oplossing voor het conflict. Dat maakt dat geen enkele partij ongeïnteresseerd achterover kan leunen. Van elke gesprekspartner wordt dezelfde actieve houding verwacht.
  • U houdt het conflict zelf in de hand; bij mediation werkt u samen aan een oplossing. Er is geen rechter die u de oplossing oplegt. U houdt het conflict dus zelf in de hand. Bovendien worden er niet onnodig veel mensen betrokken bij het conflict; alleen de mediator is een 'vreemde'. Vanzelfsprekend heeft ook de mediator geheimhoudingsplicht.