Familiemediation

Familiemediation
Als uitpraten niet meer lukt, kan familiemediation een oplossing bieden. Mediationpraktijk Peize is gespecialiseerd in familiebemiddeling op zowel gezins- als familieniveau. We helpen bij familieruzies, echtscheidingen, omgangsregelingen, conflicten die ontstaan door het overlijden van een familielid etc.

Met familiemediation weer samen door een deur
Problemen binnen de familie zijn vaak ontzettend lastig zelf op te lossen. Het gaat immers om bloedverwanten; een relatie die we -anders dan bijvoorbeeld een werkrelatie- niet voor het kiezen hebben en ook niet ongedaan kunnen maken. Familiemediation zorgt ervoor dat u weer samen door een deur kunt en verjaardagen en feestdagen gezellig blijven.

Vrijwillig deelnemen aan familiemediation
Mediationpraktijk Peize neemt bij bemiddeling een neutrale positie in. We kiezen geen partij en dicteren niemand wat hij of zij moet doen. Iedereen neemt vrijwillig deel aan de bemiddelings-gesprekken en tijdens de eerste sessie worden heldere afspraken gemaakt: iedereen begint open aan de mediation, alle informatie is vertrouwelijk en iedereen neemt deel aan de mediation met hetzelfde doel voor ogen: een oplossing vinden die iedereen past.

De oplossing bij familieruzies
Die oplossing zit steevast in uzelf, daar geloven wij in. Door ruzie tussen familieleden, een verstoorde relatie, miscommunicatie of omdat u niet eerlijk durft te zeggen wat u vindt, drijft die oplossing steeds verder weg van het probleem. De familiemediator zorgt door goed geleide gesprekken dat alle betrokkenen elkaar niet alleen horen, maar ook echt naar elkaar luisteren. Zo komt de oplossing aan het licht en worden relaties niet verbroken, maar juist behouden of versterkt.