Arbeidsmediation

Een conflict met uw werkgever? Wordt het werken u door collega's onmogelijk gemaakt? Worden arbeidsvoorwaarden niet nageleefd? Wordt u onterecht ergens van beschuldigd op de werkvloer?
Dreigt er ontslag? Arbeidsmediation helpt om de lucht te klaren en een oplossing te vinden die voor zowel werknemer als werkgever passend is. Die oplossing kan ook afscheid van elkaar nemen zijn.

Arbeidsmediation om de sfeer op de werkplek te verbeteren
Het werkzame leven bestaat voor een gemiddeld persoon uit 12.390 dagen. Die dagen kunnen omvliegen als u met plezier naar uw werk gaat, leuke collega's heeft en er uitdaging in uw werk zit. Maar het kan ook anders. Voor sommige mensen lijken de werkdagen oneindig. Met lood in de schoenen melden ze zich elke dag bij de baas. Bijvoorbeeld omdat ze gepest worden op het werk, omdat hun baas geen respect voor hen heeft, hun werkgever ze liever kwijt dan rijk is of de werkplek geenszins aan de eisen voldoet. De sfeer op de werkplek wordt steeds slechter en dat heeft ook steeds meer invloed op andere werknemers en natuurlijk op de productiviteit. Het probleem is al meerdere keren aangekaart, maar toch is het niet opgelost. De gesprekken zijn niet bevredigend, er blijft veel onbesproken of de werknemer is bang om eerlijk te zijn tegenover de werkgever. Om escalatie te voorkomen is arbeidsmediation raadzaam.

Onpartijdig bij arbeidsmediation
Mediationpraktijk Peize is gepsecialiseerd in arbeidsbemiddeling. Dat betekent dat we ervaren zijn in het leiden van gesprekken tussen werkgever en werknemer en tussen collega's. De onpartijdige mediator zorgt er tijdens één of meerdere sessies voor dat alle betrokkenen aan bod komen en eerlijk durven zeggen wat er aan schort. De gesprekken vinden bovendien plaats op een neutrale plek en alles wat gezegd is, blijft tussen de vier muren. Als de lucht eenmaal geklaard is, dient de oplossing zich vaak als vanzelf aan.

Afscheid nemen
Als er besloten is om afscheid te nemen van elkaar kan Mediationpraktijk Peize ook voor de noodzakelijke begeleiding zorgen. U hoeft daarvoor niet naar de rechter. U kunt ook zelf bepalen welke afspraken u maakt. Mediationpraktijk Peize is op de hoogte van wat hierbij komt kijken. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.